Vytvorte si vlastný dlžobný úpis rýchlo a správne

Vzory na stiahnutie

Nižšie sa nachádzajú vzory Dlžobného úpisu vypracované podľa Občianskeho zákonníka.

Dlžobný úpis

Dlžobný úpis vzor č. 1

Medzi fyzickými osobami - nepodnikateľmi

Zobraziť
Dlžobný úpis

Dlžobný úpis vzor č. 2

Medzi právnickými osobami - podnikateľmi

Zobraziť
Dlžobný úpis

Dlžobný úpis vzor č. 3

Medzi fyzickými osobami - podnikateľmi

Zobraziť
Dlžobný úpis

Dlžobný úpis vzor č. 4

Medzi právnickými osobami s dohodou o splátkach

Zobraziť
Dlžobný úpis

Dlžobný úpis vzor č. 5

Medzi právnickými osobami s jednorazovou splátkou

Zobraziť
Dlžobný úpis

Dlžobný úpis vzor č. 6

Medzi fyzickou osobou a právnickou osobou

Zobraziť